Rédai Gergely

Másodéves doktorandusz hallgató vagyok a PPKE Irodalomtudomány szakán, és négy éve magyartanár. Kritikusként is dolgozom a kortársonlie e-folyóiratnál (fim-, színház-, és irodalomkritikák) valamit egy értelmiségi rapzenei formációnak (Rímbiózis) is aktív tagja vagyok, így azt mondhatom mind elméletben, mind gyakorlatban igyekszem minél tágabb körben fejleszteni és felhasználni azt a komplex kompetencia- és ismeretegyüttest, amelyre a gimnáziumban egyszerűen csak „magyarként” hivatkozunk. Tanári gyakorlatomban a sokszínű módszertan, a vitatkozva tanulás és problémaközpontú szemlélet híve vagyok. Ez utóbbi azt is jelenti, hogy a kurzuson nem elégszünk meg az irodalmi vagy irodalomelméleti jelenségek lexikális, felszínes megismerésével, zárt végű feladatokba csomagolásával, de a mélyebb elemzésre, a problémák ellentmondásainak és gyökereinek feltérképezésére is törekszünk, ami elengedhetetlen a tökéletes emelt szintű érettségihez.

Vissza a Tanáraink, időpontok-hoz